Почистване домове Бургас
от Бургас до Сливен
от Обзор до Резово
Професионално почистване Бургас
"Гарантирам почистване до блясък на вашия дом, хотел,
офис, банка, заведение. С нашата прецизност  
в работата печелим вашето доверие."
  

Янита Донева       
Управител на "Блясък 28" ЕООД, Бургас
      
0887 87 18 36        
Почистване офиси Бургас
 

Абонаментни почиствания


Абонаментните почиствания са тези почиствания, които се повтарят поне веднъж за някакъв период от време (година, месец, седмица, ден).

Абонаментно почистваме хотели преди и след сезона.

Един, два, три или четири пъти годишно почистваме стъклата на наши абонаментни обекти.

С ежемесечен абонамент почистваме офиси, офис сгради, търговски центрове, заведения и домове.

С ежедневен абонамент почистваме офиси, офис сгради, търговски центрове и заведения.


Вида и графика на почистванията се определя след оглед и разговор с клиента.

Всички, които ползват нашите абонаментни услуги се ползват с отстъпки.Годишен абонамент 1 Абонамент - един или два пъти годишно.

Осъществява се чрез нашите групи от хигиенисти. Предимно това са хотели, заведения и сезонни квартири които се нуждаят от по-основно почистване на стъкла, изпиране на мокети или комплексно почистване преди и след летният сезон. С такива клиенти сключваме договори за абоанамент всяка година и те се ползват с предимство пред останалите клиенти. Правим го, защото държим на доброто впечатление, което оставяме след нашата работа и целта ни е да имаме повече доволни постоянни клиенти.

Годишен абонамент 2 Абонамент – един, два или четири пъти годишно.

Тази услуга обикновено се ползва от наши клиенти, които имат абонамент за ежедневно почистване, но всеки сезон или поне веднъж годишно имат необходимост от по-основно комплексно почистване или измиване на стъклата, когато става дума за офис сгради. От този вид абонамент се ползват и домакините, които с течение на годините ползвайки нашите услуги са разбрали, че така пестят време и сили за важните неща в живота.

Месечен абонамент Абонамент - ежемесечно почистване.

Осъществява се от една или две хигиенистки, а за стъклата - хигиенисти. Обикновено това са фирмени офиси, които имат нужда от основно почистване веднъж или два пъти седмично. Подобни абонаментни почистванията се правят и за стъкла на магазини, офиси, заведения. В този случай- почистванията са по график.

Ежедневен абонаменет Абонамент - ежедневно почистване.

Прави се от една хигиенистка на пълно или непълно работно време и дежурни хигиенистки. Тази почистваща услуга се ползва от всички търговски центрове, офиси и офис сгради.


Всеки клиент е с индивидуална оферта за абонаментно почистване, съобразена с неговите изисквания.