Почистване домове Бургас
от Бургас до Сливен
от Обзор до Резово
Професионално почистване Бургас
"Гарантирам почистване до блясък на вашия дом, хотел,
офис, банка, заведение. С нашата прецизност  
в работата печелим вашето доверие."
  

Янита Донева       
Управител на "Блясък 28" ЕООД, Бургас
      
0887 87 18 36        
Почистване офиси Бургас
 

Професионално почистване на офиси | Бургас


За да бъде успешен всеки бизнес, едно от условията е да сте фокусирани върху основната ви дейност и прехвърляне на всяка неприсъща такава на външен доставчик - например почистването на офиса. Нека ние почистим и освежим мястото, на което трябва да сте продуктивни, концентрирани и креативни!


Как работим:

По споразумение с клиента ние извършваме професионално почистване в удобно за него време, преди или след започване на работния процес. Изработваме индивидуален хигиенно-санитарен план за извършване на услугата. Използваме специални екологично чисти препарати и дезинфектанти за качествено и бързо почистване на офиси.При нужда подсигуряваме целодневно присъствие на дежурен хигиенист. Предлагаме и други неспецифични услуги като: доставка на хигиенни консумативи и почистващи препарати, почистване на прозорци и фасади, канцеларии, заседателни зали, работни, сервизни и санитарни помещения, коридори, стълбища, фоайета, асансьори, производствени помещения и др.


Сигурност

Сигурността е приоритет за всяка компания и всяка фирма предлагаща продукт в сферата на поддръжката и услугите би следвало да притежава специализирана политика насочена към качественото и ефективно обслужване на клиента при спазване на всички изисквания за корпоративна сигурност. С особено внимание подхождаме по отношение на конфиденциалността, коректното опазване на фирмена тайна, информация, до която сме получили достъп в процеса по време на извършване на договорената дейност, както и на вещите и технологичното оборудване на служителите или компанията, която обслужваме.

При почистване на офиси ние приемаме и обучаваме служители, които са добре проучени и внимателно въведени на обектите. За контрола и сигурността на всички служители отговаряме лично.


Какво предлагаме за почистване на офиса Ви:

Освен машинното почистване и дезинфекцията на санитарните помещения, за достигане на пълно хигиенизиране ние включваме опция за обработка на стълбища и асансьори, рецепция и фоайе, полиране на мебели, почистване на вентилационни системи и климатици и др.

Ние гарантираме, че с нашия професионализъм и квалификация, усърдие, опит и коректност ще овладеем сложния и нелек процес по почистването на офиса, ще допринесем за хармонична и ведра работна среда за Вашите служители и клиенти.

При сключване на договор за абонаментно почистване на Вашия офис, Вие и Вашите служители получавате 10% отстъпка от почистване по домовете.Почистването на офиса може да бъде:

1. Еднократно- след строително ремонтни дейност /прочетете "Професионално почистване на новопостроени сгради"/

2. Абонаментно, което бива периодично или ежемесечно

   2.1. Абонаментно-периодично. Случва се няколко пъти в годината в зависимост от изискванията на клиента

   2.2. Абонаментно-ежемесечно (ежедневно или ежеседмично) в зависимост от изискванията на клиента


почистване с прахусмукачка на стени             машино почистване на под             машинно миене на под

Какво включва абонаментното - ежемесечно почистване на офиса?

- Почистване с прахосмукачка и измитане на подови настилки

- Измиване на твърда настилка и первази с професионален препарат

- Измиване на стъкла, дограми и врати

- Забърсване на прах от офис мебели и техника

- Събиране и изхвърляне на отпадъци от работния процес

- Дезинфекция, ароматизиране и зареждане с консумативи на санитарни възли

- Повишено внимание към входната част на офиса


Ежедневното или ежеседмичното почистване на офиса е съобразено с Вашите навици и наша задача е да ги спазваме стриктно.

Колкото и добра да е ежедневната поддръжка на Вашият офис, той периодично се нуждае от основно машинно почистване. Ето защо ние препоръчваме тази услуга два пъти годишно, и предлагаме изпълнението й на промоционални цени на клиентите, с които имаме договор за абонаментно почистване.

Основни машинни почиствания са почиствания, които извършваме при почистване на офиси и се осъществяват от специализирани екипи, профилирани конкретно в почистване на офиси. Препаратите, които прилагаме са различни по своя химичен състав и концентрация от тези за абонаментното поддържане.


почистване на подови постелки             машинно почистване на теракот             почистване с прахусмукачка

Какво включва абонаментното - периодично почистване на офиса?

- Почистването започва от тавана към пода и от терасите към изхода на помещението.

- Премахване на паяжините;

- Почистваме осветителни и отоплителни - охаладителни уреди от прах и замърсявания. Забърсваме ги със специален антистатичен и възвръщащ блясъка професионален препарат. Ако е необходимо изпираме и филтрите на климатици и конвектори.

- Почистване на щорите, които се обезпрашават и се почистват влажно от двете страни, след което прозорци, дограми и профили всичко се почиства основно в дълбочина със силни професионални препарати.

- Почистване на техниката пожълтяла и изцапана с тонер, мастило, лепило и други с нашите препарати. Почиства в дълбочина и тя става, като нова.

- Почистване на мебели, бюра, маси , плотове и други, почиства се повърхността от всички страни, рафтовете се почистват като се местят всякакви папки и предмети, включително и запрашените предмети. След това всичко бива върнато на мястото си както е било.

- Машинно пране на тапицирани и почистване на кожени столове. Преди да бъдат изпрани те се прахосмукират, след това се изпират и подсушават, краката на столовете се полират с препарат антистатик ако са пластмасови и метал полиш ако са иноксови или метални. Кожените столове и канапета се третират с професиоанлни препарати за почистване на кожа.

- Почистване на санитарните възли от тавана до пода включително всичко се третира с мощен почистващ дезинфектант, след което се изплаква с вода и всичко се полира в детайли.

- Машинно почистване на подовата настилка, това може да бъде изпиране, отстраняване на заседналата мръсотия между фугите, почистване в дълбочина, възвръщане гланца на настилката и много други професионални почистващи услуги спрямо потребността на дадената подова настилка. Подовите первази се почистват ръчно.


Може да погледнете нашите цени за почистване, но за по-сигурно, просто се обадете. Винаги имаме промоции за някои от нашите услуги- вижте, това може да са вашите нужди.

За всяко едно от горепосочените почиствания се прави отделна оферта. Ако Вие решите да направим такава оферта, ще я изгортвим за Вас напълно безплатно.