Почистване домове Бургас
от Бургас до Сливен
от Обзор до Резово
Професионално почистване Бургас
"Гарантирам почистване до блясък на вашия дом, хотел,
офис, банка, заведение. С нашата прецизност  
в работата печелим вашето доверие."
  

Янита Донева       
Управител на "Блясък 28" ЕООД, Бургас
      
0887 87 18 36        
Почистване офиси Бургас
 

Референции

 
... Задълженията на почистващата фирма "Блясък-2" ООД бяха комплексно почистване след строително ремонтни работи на кабинети в Административната сграда на Лукойл-Нефтохим, гр. Бургас за периода от месец март 2009 год. до месец октомври 2009 год., които тя изпълни без никакви забележки ...
- - - - -
... The professionalism, demonstrated by the whole team of the company and the strict execution of the obligations under the contract we had signed with ATC-Consult Ltd, where "Blyasak-28"Ltd acted as subcontractor, is at European level ...
- - - - -
... "Банксервиз" АД разчита изцяло на коректния си делови партньор "Блясък-28" ЕООД за прецизно и безпроблемно подържане на чистотата на работното ни място ...
- - - - -
... Абонаментното обслужване продължава да е със същото качество вече трета поредна година, а това е доказателство, че може да им се се доверите ...
- - - - -
... Настоящата референция се издава на почистваща фирма :Блясък-28" ООД, за да послужи пред всички, които ценят качеството.
- - - - -
... After capital repairs of an administrativ building our company assigned to Blyasak-28 Ltd to do the cleaning after construcyion and repairs works. Later the dayly cleaning of this building has also been assigned to this company ...
- - - - -
... Харесва ни проявения от ръководството на фирмата индивидуален подход и желанието в най-голяма степен да се отговори на нуждата на клиента ...
- - - - -
.. Професионалната работа на фирмата помогна значително за улесняване на работния процес в нашите хотели ...
- - - - -
... Пред вид голямата остъклена площ, многото труднодостъпни части и други особености на хотела, оценявам индивидуалния подход на ръководството на фирмата към обекта ...
- - - - -
... ежедневно почистване на салона и останалите помещения, снабдяване с необходимите хигиенни препарати, ... едностранно и двустранно измиване на витринните стъкла на офиса ...
- - - - -
.. Алфа Банка офис Бургас - клон София ползва услугите на фирма "Бляъсък-28" ООД за ежедневно почистване ...
- - - - -
"Алфа банка" - Клон София, офис Несебър, рег. по ф.д. Н 4005/1995 год. ... издава настоящото ... в уверение на това, че ... ползва услугите на "Бляъск - 28" ООД
- - - - -
... Професионализмът на персонала на фирмата, както и почистващата техника, с която разполагат, ни даде възможност за изключително кратък срок да разкрием блясъка на нашия комплекс и да очароваме нашите гости ...
- - - - -
... Ние сме изключително удовлетворени от качеството на работата, с което фирмата се отличава от останалите в този бранш ... Коректността и точността по отношение на работата, ни накара да продължим да поддържаме отлични партньорски взаимоотношения и да използваме услугите на "Блясък 28" ООД и в бъдеще.
- - - - -
... Считаме, че "Блясък 28" ООД работи прецизно, качествено и може да удовлетвори нуждите ни. Поради тази причина решихме да и възложим и ежедневната поддръжка на нашите офиси и магазини ...
- - - - -
... Харесва ни проявения от ръководството на фирмата индивидуален подход и преьизността в работата на нейните служители ... Надявам се тази референция да спомогне в конкурсите, които участвате, защото работата ви го заслужава.
- - - - -
... Като имаме предвид опита, перфектното изпълнение, оптималните срокове и изграденото доверие смятаме, че "Блясък 28" ООД е фирмата, на която можете да се доверите ...
- - - - -
... екипа на фирмата винаги проявява професионализъм, творческа, бърза и качествена работа ... приоритетът за работата на екипа на "Блясък 28" са нуждите на клиентите им и предимството пред конкурентите им ...
- - - - -
Първата задача ... беше основно почистване на салон за продажба на луксозни автомобили ... По-късно фирмата започна ежедневно почистване ... През следващите месеци възложихме на фирмата ежедневно почистване и на автосалона на "Toyota" в кв. Победа ... В заключение можем да потвърдим, че фирма "Блясък 28" ООД е надежден и коректен партньор.
- - - - -
... Коректността и точността по отношение на работата, ни накара да продължим да поддържаме отлични партньорски взаимоотношения и да използваме услугите на "Бляъсък 28" ООД и в бъдеще.
- - - - -